ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΦΟΝΙΚΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ // ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΦΕΒ. ΔΙΑΔΗΛΩΣΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Την Κυριακή 15/2 ο Ελληνικός λαός θα απαιτήσει σεβασμό στο δικαίωμά του στην ελευθερία, τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, την ισότητα και την αξιοπρέπεια. Δηλαδή, όλα αυτά που αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αξίες στην «πολιτισμένη» Ευρώπη.
Υποστηρίξτε αυτή την προσπάθεια που αποτελεί την πιο κρίσιμη μάχη για τη δημοκρατία, τις σύγχρονες «Θερμοπύλες» για την Ελλάδα, την Ευρώπη και όλη την ανθρωπότητα.
Ή τώρα ή ποτέ!
Πάρτε πρωτοβουλία! Οργανώστε μια εκδήλωση με παρόμοιο τίτλο, καλέστε κόσμο και στείλτε το link εδώ.

Δείτε τον χάρτη με τα σημεία συγκέντρωσης σε όλη την Ευρώπη…

x2-1024x554

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zT6Kb4WezFQA.kLAUyEABfmRg

On Sunday 15/02 the Greek people will demand that their right to freedom, democracy, justice, equality and dignity are respected. These should be unconditional axioms for “civilized” Europe.
Support our efforts which constitute the most crucial fight for democracy, the contemporary Hot-Gates (Thermopylae) for Greece, Europe and the whole world.
It`s now or never!
Please take the initiative! Organize an event with the same title as this, invite people and send the link here.

SOUTENEZ LA LUTTE DU PEUPLE GREC CONTRE L’ AUSTERITÉ SANGLANTE // MANIFESTEZ À TOUS LES COINS DE RUE, DIMANCHE LE15/2/2015
Dimanche le 15/02 le peuple Grec revendiquera son droit à la liberté, à la démocratie, à la justice, à l’ égalité et à la dignité, d’être respecté. C’est à dire, tous ceux qui constituent des valeurs inconditionnées dans l’Europe “civilisée”.
Soutenez cet effort qui constitue la lutte la plus cruciale pour la démocratie, les Portes Chaudes (Thermopyles) contemporaines pour la Grèce, l’Europe et le monde entier.
C’est maintenant ou jamais
Prenez l’initiative. Organisez un “event” d’un titre pareil, invitez le monde et envoyez le link ici.

UNTERSTUTZT DEN KAMPF DES GRIECHISCHEN VOLKES GEGEN DER TOTLICHEN SPARPOLITIK-SPARSAMKEIT // AM SONNTAG DEN 15 FEBRUAR DEMONSTRIERT AUF ALLEN PLATZEN DER WELT
Am Sonntag den 15 Februar wird das griechische Volk sein Recht auf Freiheit, Demokratie, Gerechtigkeit, Gleichheit und Würde erfordern.
All diese Begriffe sind nicht verhandelbare Werte des <zivilisierten> Europas.
Unterstützt diesen großen Kampf für die Demokratie, der modernen Thermopylen, für Griechenland, Europa und für die ganze Menschheit.
Jetzt oder Nie
Ergreift eine Initiative
Organisiert eine Veranstaltung mit ähnlichem Titel
Laden Sie Menschen ein und schickt uns den Link hier.

SOSTENERE LA LOTTA DEL POPOLO GRECO CONTRO L’ AUSTERITA’ OMICIDA! DOMENICA il 15 FEBBRAIO. MANIFESTARE IN TUTTE LE PIAZZE DEL MONDO!
Domenica 15/2 il popolo greco chiedera’ rispetto per il suo diritto alla liberta’, democrazia, giustizia, all’ uguaglianza e alla dignita’. Cioe’ tutte le cose che consistono dei valori non negoziabili in Europa ” civile”.
Sostenete questo sforzo che e’ la battaglia piu’ cruciale per la democrazia, per i moderni ” Termopili”, per la Grecia, l’ Europa e tutta l’ umanita’!
ORA O MAI PIU’ !
Prendete iniziativa! Organizzate un evento con un titolo simile, chiamate la gente e inviate il link qui!

ΑPOYA A LOS GRIEGOS A LUCHAR EN CONTRA DE LA MORTAL AUSTERIDAD // MANIFESTA TE EN UNA PLAZA CERCANA EL 15/02
El domingo 15/02 los griegos demandarán por sus derechos dé libertad, democracia, justicia, igualdad y dignidad para que sean respetados.
Deben ser valores incondicionales para “civilizar” Europa.
Apoya nuestros esfuerzos los cuales constituyen la pelea mas crucial por la democracia, la moderna “Puertas Calientes” (Termopilas) por Grecia, Europa y todo el mundo.
Es ahora o nunca!
Por favor toma la iniciativa! Organiza un evento con el mismo título, invita personas y envía el link aquí.

APOIA OS GREGOS NA SUA LUTA CONTRA A AUSTERIDADE MORTAL // MANIFESTA-TE NUM PRACA A 15/02
No domingo 15/02 os gregos vão exigir que os seus direitos de liberdade, democracia, justiça, igualdade e dignidade sejam respeitados. Estes são valores incondicionais de uma Europa civilizada.
Apoia os nossos esforços que constituem uma luta crucial pela democracia, os modernos “portões quentes” (Termópilas) da Grécia, da Europa e do mundo todo.
É agora ou nunca!
Por favor toma a iniciativa! Organiza um evento com o mesmo título, convida pessoas e envia para aqui o link.

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΦΟΝΙΚΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ // ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΦΕΒ. ΔΙΑΔΗΛΩΣΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Την Κυριακή 15/2 ο Ελληνικός λαός θα απαιτήσει σεβασμό στο δικαίωμά του στην ελευθερία, τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, την ισότητα και την αξιοπρέπεια. Δηλαδή, όλα αυτά που αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αξίες στην «πολιτισμένη» Ευρώπη.
Υποστηρίξτε αυτή την προσπάθεια που αποτελεί την πιο κρίσιμη μάχη για τη δημοκρατία, τις σύγχρονες «Θερμοπύλες» για την Ελλάδα, την Ευρώπη και όλη την ανθρωπότητα.
Ή τώρα ή ποτέ!
Πάρτε πρωτοβουλία! Οργανώστε μια εκδήλωση με παρόμοιο τίτλο, καλέστε κόσμο και στείλτε το link εδώ.

Map of the world fight against deadly austerity
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zT6Kb4WezFQA.kLAUyEABfmRg

Greek (Hellenic) Indignants – The Truth about Greece
https://www.facebook.com/events/1416439545315784/

House Of The European Union Nicosia, Cyprus
https://www.facebook.com/events/1569624856588095/?
ref=4

666 Third Avenue, New York
https://www.facebook.com/events/830638833661834/?
ref=48

Ireland
https://www.facebook.com/sinnfein/photos/a.149200528482920.34535.148726998530273/764219826980984/?type=1

La Maison Carré, Nîmes, France
https://www.facebook.com/events/644115389048528/?
ref=4

Place du Palais-Royal, Paris Paris, France
https://www.facebook.com/events/1587011154868393/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular

Largo Jean Monet 1, Lisboa
https://www.facebook.com/events/794058010673361/?ref=4

Avenida Central, 45130 Braga, Portugal
https://www.facebook.com/events/430872400398688/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular

Câmara Municipal De Portimão
https://www.facebook.com/events/778589612210317/

calle San Bernardo 49 Madrid
https://www.facebook.com/events/784298878328361/

Place Saint-François, Lausanne, Switzerland
https://www.facebook.com/events/1534943876755972/

Trafalgar Square, London
https://www.facebook.com/GreeceSolidarityCampaign

Rome
http://www.alterthess.gr/content/italoi-ergates-metalloy-stoys-dromoys-me-tin-ellada-enantion-tis-litotitas

Largo BerlinguerNaples, Italy
https://www.facebook.com/events/1603613669873724/?ref=4

Scottish Parliament
Holyrood, Edinburgh, United Kingdom
https://www.facebook.com/events/1531637707115235/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular

Dam Square Amsterdam
https://www.facebook.com/events/1082221628470842/

Robert Schumanplein, Brussels, Belgium
https://www.facebook.com/events/329913700549925/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular

Christiansborg Slotsplads København
https://www.facebook.com/events/1053187544696368/?ref_newsfeed_story_type=regular

Unter Den Linden 78, Berlin
https://www.facebook.com/events/733517053412517/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular

European Central Bank Frankfurt, Germany
https://www.facebook.com/events/901893709842891/?ref=4

 

SUPPORT THE GREEK PEOPLE`S FIGHT AGAINST DEADLY AUSTERITY || DEMONSTRATE ΑT A SQUARE NEAR YOU ON SUN 15/02

 

 

 

 

FBGR