Οι δώδεκα Ολύμπιοι θεοί ήσαν προστάτες των δώδεκα μηνών του έτους, έχοντας έκαστος την εποπτείαν ενός μηνός ως εξής:

Η Ήρα του Ιανουαρίου.
Ο Ποσειδών του Φεβρουαρίου.
Η Αθηνά του Μαρτίου.
Η Αφροδίτη του Απριλίου.
Ο Απόλλων του Μαΐου.
Ο Ερμής του Ιουνίου.
Ο Ζεύς του Ιουλίου.
Η Δήμητρα του Αυγούστου.
Ο Ήφαιστος του Σεπτεμβρίου.
Ο Άρης του Οκτωβρίου.
Η Άρτεμις του Νοεμβρίου.
Η Εστία του Δεκεμβρίου.

Επίσης οι δώδεκα θεοί ήσαν έφοροι των δώδεκα ζωδίων του Ζωδιακού κύκλου, έχοντας τον ίδιον αριθμόν και με αυτούς. Διά τον λόγον αυτόν και ο Ηρακλής δεν εδέχθη τον τίτλον του Ολύμπιου θεού, επειδή δεν υπήρχε δεκάτη τρίτη θέσις στον κύκλον των μηνών και των ζωδίων και θα έπρεπε να καθαιρεθεί από την θέσιν του κάποιος άλλος θεός διά να την καταλάβει εκείνος.

2/3/2015
ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ
(ΜΕΓΙΣΤΙΑΣ)

olympians