΄Εκανες πρόβα τον κομματικό σου ζουρλομανδύα ή ακόμη;
Ακραίος κεντρώος, αριστερός ή δεξιός; Αυτές δεν είναι οι βασικές, δήθεν «πολιτικές» επιλογές, των νεο-μετα-μοντέρνων υπηκόων της Ελλάδος και της Κύπρου, υπό την αυστηρή κατοχή του διεθνώς παρακρατικού και τρομοκρατικού καθεστώτος εξουσίας, των κομμάτων της τυραννικής κομματοκρατίας;Αυτή είναι η τραγωδία που βιώνουμε συλλογικά. Καθόσον η τραγωδία, αποτελεί «κτήμα ες αεί μάλλον», παρά «αγώνισμα ες το παραχρήμα ακούειν», προς απλήν τέρψιν…

MAND-300x225
***
“Η Τραγωδία, αποτελεί “κτήμα ες αεί μάλλον”, παρά “αγώνισμα ες το παραχρήμα ακούειν”, προς απλήν τέρψιν…Εάν ερευνήση κανείς εις βάθος, τόσο μέσα στον πυρήνα των λέξεων του πασίγνωστου αλλά όχι και τόσον “εύκολου” ορισμού, της Τραγωδίας όσο και στην απαρχή και την μετέπειτα πορεία της, θα βεβαιωθεή ότι το Δράμα γενικών, υπήρξε κάτι βαθύτερο και ουσιαστικώτερο. Κυρίως ως προς την “κάθαρσιν” την οποίαν ασφαλώς ο Αριστοτέλης δεν έχει τυχαίως τοποθετήσει ως τελευταία λέξι στον διάσημο Ορισμό του.[…] πηγή

Μας δουλεύουν ψιλό γαζί

you2-217x300