Χρησιμοποιώντας δεδομένα από το αρχείο “Galaxy and Mass Assembly catalogue ένα πρόγραμμα που δείχνει όλους του Γαλαξίες που έχουν ανακαλυφθεί μέχρι σήμερα αλλά και που αυτοί βρίσκονται μέσα στο Σύμπαν οι αστρονόμοι του πανεπιστημίου Durham δημιούργησαν ένα τρισδιάστατο βίντεο που απεικονίζει όλους τους Γαλαξίες.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο που συνοδεύει το βίντεο οι εικόνες των Γαλαξιών έχουν ενισχυθεί για να είναι πιο άμεσα αντιληπτοί ενώ οι αποστάσεις έχουν σμικρυνθεί έτσι ώστε να γίνει δυνατό να αποτυπωθούν στο βίντεο.

Fly through of the GAMA Galaxy Catalogue from ICRAR on Vimeo.

ΠΗΓΗ

Andromeda-Galaxy