Οι Μούσες, κατά την Ελληνικήν Μυθολογίαν, ήσαν κόρες του Διός και της Μνημοσύνης, δηλαδή της Διανοήσεως και της Μνήμης. Ο αριθμός τους, το εννέα (9) είναι το πέρας των αριθμών και το τετράγωνον του αριθμού τρία (3), αριθμού ο οποίος στους αρχαίους χρόνους ενομίζετο ως ο τελειότατος αριθμός και αριθμός του κάλλους, της αναλογίας και της συνενώσεως.

Οι Μούσες εγεννήθησαν εις την Πιερίαν (Ιεράν Πύλην), όπου ο Ζεύς – Νούς ήλθεν εις επαφήν με την Μνημοσύνην – Μνήμην και παρεδόθησαν στην Νύμφην Ευφήμην διά να τις αναθρέψει. Η Μνημοσύνη τους έδωσε ως διδάσκαλον, τον Θεόν Απόλλωνα και δια να εύρουν τόπον παραμονής κατάλληλον διά την ουράνιαν και θείαν καταγωγήν τους, ήλθαν και διέμεναν στο ωραιότερον όρος της Βοιωτίας, τον Ελικώνα. Από το όρος αυτό ονομάσθησαν και Ελικωνιάδες.

Οι Μούσες ήσαν προστάτιδες των επιστημών και των ενασχολήσεων, οι οποίες καλλιεργούν και τέρπουν την Ψυχήν και ανάγουν τον Νούν σε ουράνιες σφαίρες.
Αναλυτικώς η κάθε μία εξ αυτών ήταν προστάτις των ακολούθων:

1) ΚΛΕΙΩ, προστάτις της Ιστορίας.
2) ΕΥΤΕΡΠΗ, εφευρέτις του Αυλού και προστάτις της Μουσικής.
3) ΘΑΛΕΙΑ, προστάτις της Κωμωδίας, της Γεωργίας, της Γεωμετρίας και της Αρχιτεκτονικής.
4) ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ, προστάτις της Τραγωδίας, της Ρητορικής και της Ωδής.
5) ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ, εφευρέτις και προστάτις της Άρπης, του Χορού και της Παιδείας.
6) ΕΡΑΤΩ, προστάτις της Ερωτικής Ποιήσεως, της Ορχήσεως και της Διαλεκτικής.
7) ΠΟΛΥΜΝΙΑ, προστάτις των Ύμνων, της Λύρας και του Θεάτρου.
8) ΟΥΡΑΝΙΑ, προστάτις της Αστρονομίας και της Αστρολογίας.
9) ΚΑΛΛΙΟΠΗ, προστάτις της Ηρωϊκής (Επικής) Ποιήσεως.

14/9/2014
ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ
(ΜΕΓΙΣΤΙΑΣ)

meg1491

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

~ ΣΑΠΦΩ ~

(!) ΟΙ ΕΝΝΕΑ ΜΟΥΣΕΣ