Τούτη η Χώρα εμοίρασεν απλόχερα σαν στοργική Μητέρα τα αγαθά της στον κόσμον ολόκληρον. Και τα εμοίρασεν αφιλοκερδώς και χωρίς να ζητήσει ποτέ ανταλλάγματα, ταγμένη προς τούτο από τους υπέρλαμπρους θεούς της.
Όμως οι ευεργετηθέντες αγνώμονες, οι πρώην τρωγλοδύτες «Ευρωπαίοι», δεν απώλεσαν το βάρβαρον ήθος των και δεν άφησαν καμίαν ευκαιρίαν ανεκμετάλλευτον διά να μην ασχημονήσουν επί του σεπτού ονόματος και της υποστάσεως αυτής της Χώρας.
Λήστεψαν, κατέστρεψαν, σκότωσαν, εκμεταλλεύτηκαν και διέβαλαν την Ελλάδα και τους Έλληνες.
Η ύβρις σε όλο της το μεγαλείο!!
Όμως αγνόησαν και αγνοούν ότι την Ύβριν ακολουθεί η Νέμεσις.
Τα μάρμαρα, τα γλυπτά και τα αγάλματα, τα οποία απεκαθήλωσαν, έσπασαν και λήστεψαν, δεν είναι απλές πέτρες με τεχνητή χρηματική αξία.
Είναι ζωντανά!! Κρύβουν μέσα τους, ως ένθεον πνοήν, την δύναμιν των δημιουργών τους!!

Δεν θα αργήσει λοιπόν η ώρα, κατά την οποίαν η δύναμις αυτή θα εκδηλωθεί και θα συντρίψει τους βάρβαρους και βέβηλους ληστές!!
Διότι σε τούτην εδώ την Χώραν, την δύναμιν την έχει η Πέτρα, το Νερό και το Φώς, και μέσα από αυτά φορτίζεται η διάνοια των Ελλήνων και μεγαλουργεί!!
Και η ώρα των Ελλήνων εσήμανε και πάλιν!!…..

25/9/2014
ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ
(ΜΕΓΙΣΤΙΑΣ)

meg2602