“Στις 21.11.2012 κατέθεσα στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης (ICC) μήνυση
εναντίον αγνώστου με την υποψία του εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας εξαιτίας
πρόκλησης βλάβης από πρόθεση και ταυτόχρονα βλάβης συστηματικής και ευρείας
κλίμακας στην υγεία του ελληνικού πληθυσμού (άρθρο 7, παρ. 1, lit k Καταστατικό
της Ρώμης).
Κάθε άτομο έχει το ανθρώπινο δικαίωμα, για το πρόσωπό του, για το υψηλότερο
δυνατό επίπεδο φυσικής και πνευματικής υγείας (άρθρο 12, Κοινωνική Σύμβαση
ΟΗΕ). Επιπροσθέτως, το ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία προστατεύεται για τις
γυναίκες από το άρθρο 12 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Γυναικών
(CEDAW) και για τα παιδιά από το άρθρο 24 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα
Δικαιώματα των Παιδιών (CRC). Επιπλέον, τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται,
σύμφωνα με το άρθρο 19 CRC, εναντίον των βλαβών. Κατά συνέπεια, το ανθρώπινο
δικαίωμα στην υγεία πρέπει να επηρεάζεται λιγότερο από τα μέτρα δημοσιονομικής
αυστηρότητας από κάθε άλλο κοινωνικό δικαίωμα”

Video appeal to the Greek public for testimonies

Sarah Luzia Hassel-Reusing (who has filed the charge Az. OTP – CR 345/12) requests to spread this video (in German, English, and Greek language) with the appeal for testimonies as far as possible and to embed it on on one’s blog or website, so that the people are reached extensively. Thank you.

Also this appeal for testimonies is human rights work in the sense of declaration no.53/144 of the UN General Assembly of the 09.12.1998 on the protection of the human rights defenders.

Link:http://www.ohchr.org/Documents/Issues…

Link:
https://sites.google.com/site/buerger…

https://sites.google.com/site/buerger…

References:

http://unser-politikblog.blogspot.de/…

-on the estimated 700.- million € see article „Health Insurance a Victim of Austerity in Greece“ by Greek Reporter of the 24.04.2014
-on the example Guinea see article „Spart sich die Welt ihr Weltgericht?“ by the taz of the 15.11.2012
-on the example Iraq see article „Systematische Folterung von Inhaftierten“ by the taz of the 13.01.2014

Addresses:

Sarah Luzia Hassel-Reusing
Thorner Str. 7
42283 Wuppertal (Germany)
+49/202/2502621
human rights activist (has filed the charge of the 21.11.2012, file number OTP-CR 345/12)I

Mr. Leonidas Chrysanthopoulos
chrysanthopoulos@gmail.com
(our contact in Greece of coordination and translation of testimonies)

International Criminal Court
Information and Evidence Unit
Office of the Prosecutor
Post Office Box 19519
2500 CM The Hague
The Netherlands
or sent by facsimile to +31 70 515 8555

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: 

Γερμανίδα μηνύει την Ελλάδα για έγκλημα κατά της ανθρωπότητας

reusing-300x187

***

Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms|
Adopted by General Assembly resolution 53/144 of 9 December 1998

***

arrow2

Καταπέλτης το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην μνημονιακή Ελλάδα