“Ως δημοκρατικές ομάδες που έχουμε αναφορά σε κοινές αφετηρίες και πολιτειακές αρχές, έχουμε ιστορική ευθύνη
να συμβάλλουμε στην επιτυχία της διαβούλευσης των αυτόνομων δημοκρατικών κινημάτων και παράλληλα να
διασφαλίζουμε την ταυτότητά μας ως αυτόνομες συλλογικότητες. Καθήκον όλων μας είναι να συναντηθούμε,
να διαβουλευτούμε και να δράσουμε από κοινού, βάσει αρχών και αξιών,επιλέγοντας συνειδητά να αναλάβουμε
εμείς οι ίδιοι αυτή την ευθύνη που οδηγεί σε κοινωνική και πολιτειακή μεταρρύθμιση.”