«Ο σημερινός ‘πολίτης’ είναι πελάτης, είναι ένας υπάκουος υπήκοος…»